Nyheter

 • Nytt barnehage år :)

  Da var vi ferdig med renoveringa av barnehagen og er veldig fornøyd med resultatet. Vi gleder oss over å kunne ta fatt på det nye barnehageåret i disse nye lokalene :) Barnehagen starter også opp med foreldremøter 25 og 26 september. mer info vil komme i starten av september.

  28.08.2018 14.12
 • Betalingsinformasjon 2018

  Informasjon om nye betalingssatser i barnehage fra 01.01.18 Stortinget har kommet med nye satser fra 01.01.18 100% plass, 45 timer pr uke kr. 2 910,- Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 70 % søskenmoderasjon for søsken nr. 3 eller flere. De som har vedtak om redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt får ingen endring

  14.12.2017 09.43
 • Innmelding

  Husk å meld inn ditt førskolebarn i skolen. Følg linken.

  14.11.2017 00.31
 • Renovering av Steinberget barnehage.

  Barnehagen er godt i gang med renoveringen og vi antar at 1 og 2 etg. skal være ferdig i slutten av desember. Vi vil d1 januar begynne med u etg. og antar å være ferdig iløpet av mars med hele prosjektet.

  23.10.2017 09.28
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...