Nyhetsarkiv

 • Nytt barnehage år :)

  Da var vi ferdig med renoveringa av barnehagen og er veldig fornøyd med resultatet. Vi gleder oss over å kunne ta fatt på det nye barnehageåret i disse nye lokalene :) Barnehagen starter også opp med foreldremøter 25 og 26 september. mer info vil komme i starten av september.

 • Betalingsinformasjon 2018

  Informasjon om nye betalingssatser i barnehage fra 01.01.18
  Stortinget har kommet med nye satser fra 01.01.18

  100% plass, 45 timer pr uke kr. 2 910,-
  Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 70 % søskenmoderasjon for søsken nr. 3 eller flere.
  De som har vedtak om redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt får ingen endring

 • Innmelding

  Husk å meld inn ditt førskolebarn i skolen. Følg linken.

 • Renovering av Steinberget barnehage.

  Barnehagen er godt i gang med renoveringen og vi antar at 1 og 2 etg. skal være ferdig i slutten av desember. Vi vil d1 januar begynne med u etg. og antar å være ferdig iløpet av mars med hele prosjektet.

 • Utbygging

  Steinberget barnehage er høsten 2017 under utbygging. Uttbyggingen antas å være ferdig februar 2018.

 • Ny maxpris fra 01.01.2017

  Hei

  Her kommer litt informasjon i forbindelse av forslag til justert makspris.

  http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Barnehage--foreldrebetaling/#artikkel

  Foreldrebetalingen øker i 2017.

  Regjeringen foreslår å videreføre regulering maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme nivå som i 2016. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2017.
  Det betyr at barnehagene vil kreve økt foreldrebetaling fra januar av dersom Stortinget vedtar forslaget.

 • Endringer i foreldre faktureringer.

  Til orientering
  Steinberget barnehage vil fra 01.01.2017 begynne med faktura gebyr på kr 75.-.per foreldrefaktura.
  Hvis man velger å benytte seg av E – faktura vil det ikke medføre gebyr.
  Vi håper at alle ønsker å benytte seg av E-faktura.


  Med vennlig hilsen

  Aslak Sokki
  Daglig leder v/ Steinberget bhg.
  aslak@steinbergetbarnehage.no
  Mob: 776 33015 / 918 80531

 • Betalingssatser

  http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

 • Generalforsamling.

  Generalforsamling vil være 31.05.2016.

 • Betalingsfri måned

  Barnehagen har i flere år hatt betalings fri måned i desember. Fra og med dette barnehage året vil betalings fri måned være i Juli. Kort forklart; I barnehage året 01.08.14 - 31.07.15 var det betalings fri i desember. I inneværende barnehageår, 01.08.15 - 31.07.16 vil betalings fri måned være i juli.

 • Biler på tomgang.

  Har fått flere tilbakemeldinger om biler som står på tomgang ved parkeringa.vi ber dere om å slå av bilene mens dere henter/bringer deres barn til og fra vår barnehage.

 • Diplom sikkerhetskurs 2015

 • Fotografering

  Ettersom fotograferinga er satt samtidig som skolen har høst ferie, her vi kommet frem til at vi utsetter det til en senere anledning.

 • Bursdagsfeiring ved barnehagen.

  Info om bursdagsfeiring.
  Hvordan vi vil praktisere bursdagsfeiring ved Steinberget barnehagen.
  Vi vil ha et ekstra fokus på barnet den dagen de har bursdag. Det betyr blant annet bursdagssang, kjøkken vakt og ekstra fokus under samling.
  Barnehagen vil også kjøpe inn is pinner(type vanilje og saft) og serveres den aktuelle dagen.

  Det vil i praksis bety at barnehagen har regi og ansvar for bursdagsfeiring ved barnehagen

  Med vennlig hilsen  Aslak Sokki
  Daglig leder v/ Steinberget bhg.

  aslak@steinbergetbarnehage.no
  Mob: 404 69559 / 918 80531
  Rubinveien 1
  9022 Krokelvdalen

 • Lukking av Hovedport.

  Vi har opplevd at hovedporten av og til står oppe etter bruk. Dette kan medføre at barn kan få mulighet til å forlate barnehagen uten at vi er klar over det! Husk å sørg for at porten er igjen etter gjennomfart og si dette også videre til besteforeldre og andre i den enkelte familien som er innom barnehagen. Takk for at dere er med på å skape en trygg barnehagehverdag.

 • Fakta om de enkelte barnehagene.

  Nå kan man sjekke sin egen eller andre barnehager for og finne ut hvordan man driver i forhold til normalen i Tromsø kommune.
  http://www.barnehagefakta.no/

 • Betaling for kjernetid fra 01. August 2015.

  Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

  Her finner du informasjon om foreldrebetaling:
  http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

  Her finner du spørsmål og svar om de nye ordningene, og forskriftsendringene:
  http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/Moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

 • Barnehageåret 2015/2016

  Da er vi igang med et nytt og spennende barnehage år ved Steinberget bhg. Barnehagen er tilbake i fulldrift etter ferieavvikling. Vi har begynt tilvenning av nye barn som har oppstart i august. August måned vil i all hovedsak bestå av tilvenning for barna. Vel møtt.

 • Sammenslåing i juni.

  Første juni vil barnehagen slå sammen avdelingene og starte tilvenning av interne overflyttinger fra små til stor avdeling. Info om dette henger på den enkelte avdelinga.
  Barnehagen vil i juli slå sammen avdelingene og vi vil fortrinnsvis bruke Sølvsmia og Tinntrollet. Dette fordi det er lite barn og de ansatte har ferieavvikling.
  I uke 32 vil barnehagen være i vanlig drift og barna går på sine respektive avdelinger. • Foreldrebetaling


  Foreldrebetaling

  Hovedinnhold

  Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2 580 kroner per måned.
  For mer info :
  http://www.udir.no/barnehage/regelverk/foreldrebetaling/?WT.ac=makspris&boks=bhg3

 • Opptak nye barn

  Da har Steinberget bhg. foretatt inntak av nye barn som skal begynne høsten 2015. Alle som har fått tilbud vil se det på kommunens sider. Det er også viktig at de som har fått plass går inn og svarer ja/nei på weben slik at vi får plassert barna i systemet.

 • Foreldreundersøkelse av steinberget barnehage.

  Foreldreundersøkelse av steinberget bhg ble gjennomført av EPSI Norway AS som laget analysen og rapporten på oppdrag av Steinberget Barnehage, og er gjort i samarbeid med PBL(private barnehagers landsforbund).

 • Husk søknadsfristen for barnehageplass.

  Søknadsfrist for barnehageplass for høsten 2015 er 01. Mars.

  http://www.tromso.kommune.no/soek-og-svar-barnehageplass.121152.no.html

 • Søknadsfrist for barnehageplass.

  Husk at 01.Mars er siste frist for søknad på hovedopptaket høsten 2015.

 • Dugnad

  Husk at det i løpet av vinteren vil være mange muligheter for dugnad gjennom snømåking av tak, skur ol. Ta kontakt med avdelingene for å avtale dugnadsarbeid.

 • Samefolketsdag

  Vi markerer samefolkets dag med tema om samene og spiser samisk inspirert mat :)

 • Soldagen

  Da har vi feiret soldagen og vi ser frem til lysere tider.