Soldagen

Da har vi feiret soldagen og vi ser frem til lysere tider.