Sammenslåing i juni.

Første juni vil barnehagen slå sammen avdelingene og starte tilvenning av interne overflyttinger fra små til stor avdeling. Info om dette henger på den enkelte avdelinga. Barnehagen vil i juli slå sammen avdelingene og vi vil fortrinnsvis bruke Sølvsmia og Tinntrollet. Dette fordi det er lite barn og de ansatte har ferieavvikling. I uke 32 vil barnehagen være i vanlig drift og barna går på sine respektive avdelinger.