Barnehageåret 2015/2016

Da er vi igang med et nytt og spennende barnehage år ved Steinberget bhg. Barnehagen er tilbake i fulldrift etter ferieavvikling. Vi har begynt tilvenning av nye barn som har oppstart i august. August måned vil i all hovedsak bestå av tilvenning for barna. Vel møtt.