Lukking av Hovedport.

Vi har opplevd at hovedporten av og til står oppe etter bruk. Dette kan medføre at barn kan få mulighet til å forlate barnehagen uten at vi er klar over det! Husk å sørg for at porten er igjen etter gjennomfart og si dette også videre til besteforeldre og andre i den enkelte familien som er innom barnehagen. Takk for at dere er med på å skape en trygg barnehagehverdag.