Betalingsfri måned

Barnehagen har i flere år hatt betalings fri måned i desember. Fra og med dette barnehage året vil betalings fri måned være i Juli. Kort forklart; I barnehage året 01.08.14 - 31.07.15 var det betalings fri i desember. I inneværende barnehageår, 01.08.15 - 31.07.16 vil betalings fri måned være i juli.