Betalingssatser

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/