Endringer i foreldre faktureringer.

Til orientering Steinberget barnehage vil fra 01.01.2017 begynne med faktura gebyr på kr 75.-.per foreldrefaktura. Hvis man velger å benytte seg av E – faktura vil det ikke medføre gebyr. Vi håper at alle ønsker å benytte seg av E-faktura. Med vennlig hilsen Aslak Sokki Daglig leder v/ Steinberget bhg. aslak@steinbergetbarnehage.no Mob: 776 33015 / 918 80531