Utbygging

Steinberget barnehage er høsten 2017 under utbygging. Uttbyggingen antas å være ferdig februar 2018.