Betalingsinformasjon 2018

Informasjon om nye betalingssatser i barnehage fra 01.01.18 Stortinget har kommet med nye satser fra 01.01.18 100% plass, 45 timer pr uke kr. 2 910,- Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 70 % søskenmoderasjon for søsken nr. 3 eller flere. De som har vedtak om redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt får ingen endring