Sykdom

Når må barnet være hjemme fra barnehagen? Informasjon til foreldre og barnehagepersonell.