Sammarbeidspartnere

Steinberget barnehage har mange samarbeids partnere og under har jeg lagt inn lenker til noen av disse aktørene. For å nevne noen; Pbl(Private barnehagers landsforbund), PPt(Pedagogisk-psykologisk tjeneste), RKBU(De utrolige årene), Barnevernet, Tromsø kommune og Helsestasjonen.