Brukerundersøkelse av Steinberget barnehage.

EPSI Norway AS har laget analysen og rapporten om Steinberget Barnehage, og er gjort i samarbeid med PBL, på oppdrag av Steinberget bhg.