Ansatte

Administrasjon

Aslak Sokki

Stilling: Daglig leder
77 63 30 15
aslak.sokki@steinbergetbarnehage.no

Daglig leder ved Steinberget barnehage siden 01.02.2011.

Renholdsrevice A/S

Stilling: Renholder
77 77 79 90
firmapost@renholdsservice.as

Vi begynte i 2014 å benytte oss av Renholdsservic as sine tjenester.

Diamantgruva

Irene Aas

Stilling: Pedagogisk leder

Jobbet som pedagog i Steinberget barnehage siden 01.05.1996 Permisjon frem til 11.mai 2016

Inger-Johanne Iversen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gøril Berg

Stilling: Barnepleier

Jobbet som fagarbeider i Steinberget barnehage siden 01.09.2000

Gullklumpen

Lise-Merethe Mentzoni

Stilling: Pedagogisk leder

Jobbet som pedagog i Steinberget barnehage siden 01.06.2007

Birgitte Markussen

Stilling: Barnehagelærer

Guri S. Lundblad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jobbet som assistent ved Steinberget barnehage siden 01.06.2009

Julia Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Sølvsmia

Martin Enoksen

Stilling: Pedagogisk leder

Tine Struve

Stilling: Barnehagelærer

Ansatt i setinberget barnehage som Barnehagelærer fra 01.08.2018

Rikke Eriksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

June Sokolinski

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tinntrollet

Hilde Kaspersen

Stilling: Pedagogisk leder

Jobbet som pedagog ved Steinberget barnehage siden 01.08.1995

Karine Jullum Samuelsen

Stilling: Barnehagelærer

Monica Tingvoll

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jobbet som assistent ved Steinberget barnehage siden 01.01.2002

Torunn Pettersen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Maria Nilsen Sørensen

Stilling: Fagarbeider

Har jobbet som assistent ved Steinberget barnehage siden 2001. Ferdig fagarbeider 01.12.2014

Andre ansatte