Foreldreundersøkelse av steinberget barnehage.

Foreldreundersøkelse av steinberget bhg ble gjennomført av EPSI Norway AS som laget analysen og rapporten på oppdrag av Steinberget Barnehage, og er gjort i samarbeid med PBL(private barnehagers landsforbund).