Opptak nye barn

Da har Steinberget bhg. foretatt inntak av nye barn som skal begynne høsten 2015. Alle som har fått tilbud vil se det på kommunens sider. Det er også viktig at de som har fått plass går inn og svarer ja/nei på weben slik at vi får plassert barna i systemet.