Betaling for kjernetid fra 01. August 2015.

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner. Her finner du informasjon om foreldrebetaling: http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/ Her finner du spørsmål og svar om de nye ordningene, og forskriftsendringene: http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/Moderasjonsordninger-foreldrebetaling/