Ny maxpris fra 01.01.2017

Hei Her kommer litt informasjon i forbindelse av forslag til justert makspris. http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Barnehage--foreldrebetaling/#artikkel Foreldrebetalingen øker i 2017. Regjeringen foreslår å videreføre regulering maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme nivå som i 2016. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2017. Det betyr at barnehagene vil kreve økt foreldrebetaling fra januar av dersom Stortinget vedtar forslaget.